Velfærd
Velfærd

Forandring og nytænkning skal gøre vores velfærd bedre

Velfærd har og vil altid have en helt central placering i den socialdemokratiske politik. Men vi har også behov for nytænkning og forandring. Vi er nødt til at kigge kritisk på, hvordan vi har valgt at indrette vores samfund, for allerede inden for få år vil vi mangle mange flere varme hænder, end vi i forvejen gør, samtidig vil flere af vores borgere bliver ældre og få flere komplekse sygdomme.

I Socialdemokratiet Guldborgsund er vi ambitiøse, men realistiske.  Vi holder fast i vores mål, men vi ønsker at åbne op for nytænkning, så vores velfærd ikke forankres i et fastlåst system eller bureaukrati. Vores sektor skal reformeres, så den er tidssvarende, solidarisk og holdbar. Men vi skal også bruge nytænkningen til at skabe større fokus på arbejdsmiljø og rekruttering, så Guldborgsund Kommune får tiltrukket flere nye medarbejdere

Velfærd har og vil altid have en helt central placering i den socialdemokratiske politik. Men vi har også behov for nytænkning og forandring. Vi er nødt til at kigge kritisk på, hvordan vi har valgt at indrette vores samfund, for allerede inden for få år vil vi mangle mange flere varme hænder, end vi i forvejen gør, samtidig vil flere af vores borgere bliver ældre og få flere komplekse sygdomme.

I Socialdemokratiet Guldborgsund er vi ambitiøse, men realistiske.  Vi holder fast i vores mål, men vi ønsker at åbne op for nytænkning, så vores velfærd ikke forankres i et fastlåst system eller bureaukrati. Vores sektor skal reformeres, så den er tidssvarende, solidarisk og holdbar. Men vi skal også bruge nytænkningen til at skabe større fokus på arbejdsmiljø og rekruttering, så Guldborgsund Kommune får tiltrukket flere nye medarbejdere

Læs mere

Fokus på det gode hverdagsliv i ældreplejen
Den gode hverdag og tid til omsorg: To kerneord i den politik Socialdemokratiet aktivt vil arbejde for i Guldborgsund Kommune. Vi ønsker en tilgang til sundhed, der sætter mennesket før systemet, og hvor der er tid til omsorg. Vores system er bygget op hvor der regnes og planlægges i målbare enheder. Men det er ikke alt, der kan eller skal måles – der er også mennesker. Det er omsorg. Nærvær. Det er en trøstende arm om skulderen, et knus og en hånd at holde i. Det er at føle sig sikker på, at man er i trygge hænder.

Det er på tide at fokusere på det gode hverdagsliv, det skal være godt at være borger i Guldborgsund Kommune, uanset hvor i kommunen man bor, og hvilke ressourcer man har med sig i livet.

”Livet skal leves hele livet”
Vores ældre i eget hjem skal sikres mest og bedst mulig pleje og omsorg. Derfor ønsker vi flere ”varme hænder” i vores pleje. Medarbejderne skal være dygtige og fagligt kompetente, og der skal fortsat være fokus på videreuddannelse og kompetenceudvikling.

Også selv om du er kommet til det punkt i livet, hvor du i mere eller mindre grad har brug for hjælp i hverdagen, eller hvor du flytter på plejecenter. Vi kan ikke være bekendt over for den gruppe af borgere, som har været med til at bygge vores velfærdssamfund op, at de ikke mærker omsorg og nærhed i de sidste år af deres liv.

Vi skal sikre et værdigt liv – lige til det sidste.

Vi skal også på Plejecenterområdet tænke nyt. Et Plejecenter er ikke en institution, det er et hjem. Vores plejecentre skal summe af hjemlighed og hygge, hvor alt fra omsorg, pleje, måltider og aktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og muligheder.

Frivillige
De frivillige løfter en vigtig opgave i vores ældresektor, men de skal under ingen omstændigheder erstatte varme hænder. De frivillige er fløden på jordbærrene. De frivillige er en vigtig medspiller i kampen mod at reducere ensomhed blandt ældre. De frivillige kan det, som de varme hænder ikke kan, på grund af knappe ressourcer, bl.a. hyggelige arrangementer, eftermiddagskaffe eller en gåtur.

Vi er optaget af aktivt medborgerskab og er stolte af at bo i en kommune, hvor så mange frivillige borgere yder en frivillig indsats, der kommer andre medborgere til gode.

Hvad enten det eksempelvis er for ældre i vennekredse, i foreningslivet eller i vores mange kulturflagskibe. Vi vil have fokus på at understøtte rammerne for det frivillige arbejde, så frivillige også i fremtiden synes, det er umagen værd. Vi har et vågent øje på, at frivillige ikke forventes at skulle klare pleje eller sundhedsopgaver, som professionelle skal ansættes til at udføre – så der bliver tale om skjulte besparelser. Det, mener vi, er ødelæggende både for den frivillige indsats og for den professionelle indsats fra medarbejderne.

Hvor skal de varme hænder komme fra?
Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til at nå de sociale- og sundhedspolitiske målsætninger, og derfor skal der konstant fokuseres på både, at de nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede for at løse opgaven, og at medarbejderne faktisk får mulighed for at udnytte disse.

Der skal investeres mere i kompetenceudvikling i fremtiden, da de opgaver, der løses i kommunen bliver stadig mere komplekse bl.a. som følge af at kommunerne glidende overtager opgaver fra eksempelvis sygehusene.

Vi skal være den bedste kommune at arbejde i som SOSU. Vi vil ikke nøjes, vi vil have de bedste medarbejdere til at løfte den store opgave i ældresektoren. Vi vil investere i arbejdsmiljøet, forbygge belastningsskader og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Vi skal ikke være den kommune, hvor kompetente medarbejdere flygter fra, men den kommune som kompetente medarbejdere kommer til.

Vi skal gøre op med uddannelsessnobberi, så unge mennesker med flair for arbejdet med sårbare og ældre gøres attraktivt. Vi skal kompetenceudvikle vores medarbejdere og skabe større mulighed for voksen-elever. Vi skal hjælpe vores ny-danskere til uddannelse, f. eks. som SOSU, men det er vigtigt, at vi sikrer og understøtter, at færdigheder som sprog og kulturforståelse er på plads.

Innovation og teknologi
Vi skal være åbne over for ny teknologi, og de muligheder teknologien giver os. Vi skal uddanne og klæde vores personale og borgere på, så der kommer større fokus på telemedicinske løsninger og velfærdsteknologi. I nærmeste fremtid vil vi være dybt afhængige af teknologien.

Velfærdsteknologi skal ikke erstatte medarbejderen, men derimod være behjælpelig med en bedre og mere effektiv opgaveløsning for medarbejderen, samt skabe bedre livskvalitet for borgeren.