Partiet

Velkommen til socialdemokratiet

Socialdemokratiet arbejder for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge, hvilken forening man vil være medlem af, men det er typisk den lokale forening, der hvor man bor.

Som medlem af Socialdemokratiet har man ret til:
 

  • at deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.
  • at deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på opstillingsmøder og gennem urafstemninger.
  • at søge opstilling, efter et års medlemskab, til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Dog kan der gives dispensation ved generalforsamlinger.
  • at stille op til tillidsposter i partiet, som fx forenings-, kreds-, og regionsbestyrelser, partistyrelse og delegeret til repræsentantskabsmøder og kongresser.

Opbygning af den lokale organisation

Partiforeninger

Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. De lokale og de frivillige er fundamentet for Socialdemokratiet.

Find information om Partiforeningerne under menupunktet “Organisationen”

 

Fællesledelse (kommuneforening)

Dette led i vores organisation opstiller kandidater til kommunalbestyrelserne.

I Guldborgsund Kommune er Fællesledelse og Kreds lagt sammen, og arbejder under samme bestyrelse.

Find information om Fællesledellsen under menupunktet “Organisationen”

Kreds

Dette led i vores organisation opstiller folketingskandidater.

I Guldborgsund Kommune er Fællesledelse og Kreds lagt sammen, og arbejder under samme bestyrelse.

Find information om Kredsen under menupunktet “Organisationen”