Kultur

Kultur og dannelse for alle

Mangel på øvelokaler
Vi så gerne, at kommunen havde et antal mobile container musik-øvelokaler. Disse mobile øvelokaler kunne afdække, hvor i kommunen der er behov for sådanne. I Roskilde Kommune er der med succes afprøvet et sådant tiltag. De mobile øvelokaler kunne med fordel opsættes i umiddelbar nærhed af vores sociale væresteder, da en del af borgerne på væresteder også vil kunne have stor glæde heraf.

Tilgængelighed for alle i kulturlivet

Alle skal have mulighed for at deltage i kulturlivet. Det gælder om at gøre kulturen tilgængelig for alle. Det skal være nemt at være med uanset om man er handicappet, og man er ung eller ældre og uanset hvor i kommunen man bor.

Samarbejde med eksisterende koncertudbydere
Samarbejde med STARS og lignende koncertarrangører ser vi som en mulighed for kunne tilbyde kulturoplevelser i særklasse både i den kommende hal 4 for det store publikum, men også være medvirkende til at Nykøbing F Teater i højere grad kan blive et musikteater.

Musikskole til og for hele kommunen
Musikskolen skal mere ud i kommunen og skal være medvirkende til, at skoleelever nærmest kan komme i mesterlære i musik. Vi vil også arbejde for, at prisen for eneundervisning ikke skal overstige den pris/kontingent, det koster at gå til andre fritidsinteresser.

Dannelsesrygsæk nu også for ældre & Forældre
Dannelsesrygsækken for vores børn og unge skal fastholdes, og vi ser gerne, at den kan udbygges. Det kan for eksempel være, at vi med et økonomisk tilskud gør det muligt, at kulturinstitutionerne kan udlevere fri eller 50% rabat billetter til eleverne og deres familie.

Vi vil foreslå et lignende tilbud for vores ældre på dagcentre og plejehjemmene, hvor vores kulturinstitutioner kommer ind på plejecentrene, eller at beboere/brugere tager ”ud af huset” og besøger dem.

Den professionelle kultur er også et plus
Den professionelle kultur er også et plus. Den er bærende for fastholdelse og udvikling af store kultur arrangementer. Her ses arbejdsgruppen Forrykte Festivalen i Stubbekøbing eller arbejdsgruppen fra Guldborg, der lavede Danmarks første Vandbakkelses-Festival, som et rigtig godt forbillede for netop dette argument. Vi bør understøtte dem, der ønsker at samle lokalområder til sådanne oplevelser.

Læs mere