Skoler
Folkeskolen

Vi skal klæde vores elever bedre på, så de får valgt den rigtige uddannelse, første gang

Med byggeriet af Femern-forbindelsen åbner der sig helt nye muligheder. Det tyske uddannelses- og arbejdsmarked bliver nemt tilgængeligt, og Tyskland vil i mange sammenhænge blive en naturlig samarbejdspartner. Vores elever skal derfor være bedre til tysk, og vi foreslår, at vi indfører tysk tidligere i Folkeskolen, end vi gør i dag.

Vi skal klæde vores elever bedre på, så de får valgt den rigtige uddannelse, første gang. Derfor skal vi udvikle samarbejdet med erhvervsskolerne om at skabe kendskab til alle de uddannelsesmuligheder, der er.

Læs mere

En folkeskole med internationalt udsyn – Tidligere tysk og international kulturudveksling som en del af dannelsesrygsækken
Når Femern-forbindelsen står færdig åbner der sig et helt nyt arbejdsmarked og nye uddannelsesmuligheder syd for grænsen. For Guldborgsund Kommunes børn og unge skal det være lige så naturligt at kigge mod Tyskland som mod København, når de skal uddanne sig.

Der åbner sig helt nye muligheder omkring praktikpladser til erhvervsuddannelserne, der vil gøre det endnu mere attraktivt at blive i Guldborgsund og tage sin uddannelse.

Derfor skal vi mestre det tyske sprog endnu bedre, det skal tidligere tysk i folkeskolen hjælpe til.

For at give alle folkeskoleelever i Guldborgsund Kommune et blik for andre kulturer og mulighed for at danne netværk på tværs af landegrænser skal kulturudveksling med klasser fra et andet europæisk land være en obligatorisk del af dannelsesrygsækken.

Fremtidens Einstein skal komme fra Guldborgsund

Der skal være et øget fokus på de dygtigste elever. Der skal udvikles et læringsmiljø, der giver de dygtigste elever mulighed for at blive endnu dygtigere.

Det rigtige uddannelsesvalg – første gang

Vi skal udvikle vores samarbejde med erhvervsskolerne, så eleverne får et endnu bredere kendskab til de muligheder, der er for en erhvervsuddannelse. Det gælder også de erhvervsuddannelser, der ikke er i Guldborgsund.

Et tidligt kendskab til alle uddannelsesmuligheder skal styrke eleverne mulighed for det rigtige uddannelsesvalg.

Vi vil arbejde for et mere målrettet udskolingsforløb, hvor den enkelte elev får mulighed for at vælge valgfag, der retter sig mod den uddannelse, man gerne vil have.

Bestyrelsernes rolle skal styrkes
Skolerne er mange steder en drivkraft for områdets udvikling. Derfor skal vi uddelegere mere ansvar og inddrage bestyrelserne endnu mere i udviklingen af både skolen og det omkringliggende samfund. Der skal være fokus på samarbejde og samskabelse mellem skolen, byen, foreningerne og erhvervslivet.

Vi vil arbejde for, at erhvervslivet bliver inddraget i bestyrelsesarbejdet.

SFO’en som et reelt fritidstilbud
Den høje forældrebetaling gør, at mange forældre i dag fravælger at benytte sig af tilbuddet, fordi børnene kun kan være der kort tid. Derfor skal vi sætte forældrebetalingen ned.

SFO-tilbuddet skal samtidig være et endnu bedre pædagogisk tilbud. Derfor skal der flere ressourcer til at sikre en god og glidende overgang fra skoledagen til SFO tiden.

Et godt og sundt læringsmiljø
Et godt læringsmiljø kræver et godt indeklima. Vi vil derfor fortsætte investeringerne i renovering af vores skoler, så de fremstår indbydende og giver et godt arbejdsklima for både elever og medarbejdere.

Alle børn skal være en del af det rigtige fællesskab
Ressourcetildelingen til vores skoler skal ændres, så der bliver et maksimum for, hvor meget en skole samlet set må betale til specialtilbud. De små enheder er sårbare, når der skal findes økonomi til specialtilbuddene, derfor skal en større del af økonomien og visiteringen være mere central, end den er i dag.

Vi skal udvikle og fastholde de specialpædagogiske kompetencer i vores specialtilbud og blive endnu bedre til at få delt deres viden ud til vores andre skoler

Skolerne skal have endnu bedre mulighed for holddeling. Børn, der er født samtidig, lærer ikke nødvendigvis bedst sammen.

Hvis forældre ønsker et barn skoleudsat, skal der være en god og konstruktiv dialog mellem dagtilbud, skole og forældre, men det skal være op til forældrene at træffe den endelige beslutning.