Fritid

Idrætslivet er for alle

Handicapidræt
Vi skal have en klar og stærk profil/holdning til, at idrætslivet er for alle. Vi så gerne at vi fra politisk hold hjalp vores foreninger til at oprette para-hold i klubregi.

At vi bruger nogle af de erfaringer kommunernes progressive klubber allerede har efter at have oprettet sådanne hold. Vores handicappede medborgeres idrætsliv skal have den samme støtte og bevågenhed som alle andre idrætsudøvere.

Bedre digitale løsninger for vores foreninger ind i kommunen
Vi skal bestræbe os på, at vores foreninger oplever et langt mere brugervenligt system, når de ansøger diverse kommunale puljer.

Fritidspas
Fritidspasset skal være et tilbud til vores ikke-skolesøgende børn/unge i kommunen. (børnehavebørn og unge på SU). Da de, som det er i dag, ikke vil kunne komme i betragtning til økonomisk hjælp fra Broen. Vores ide er, at man f.eks. gav dem det første års træning i en forening gratis.

Bredde-idræt & rummelige idrætsforeninger med åbne medlemsskaber
Bredde-idrætten skal kunne rumme dem som ønsker at træne på motionsplan. Vi vil gerne arbejde for, at foreninger der vil lave åbne medlemskaber eller klippekort til deres idrætsgren bliver støttet kommunalt i langt højere grad, end det sker i dag.

På længere sigt kunne vi godt tænke os, at det blev et krav, at foreningerne også tilbød åbne medlemsskaber.

Selvejende haller også et kommunalt ansvar
Vi vil gerne have oprettet en pulje (500.000,- årligt) som kan understøtte de selvejende haller, når de står over for store vedligeholdelsesprojekter. Disse haller ligger i langt overvejende grad ude i landdistrikterne og opretholder også et element af forsamlingshus for nærområdet.

Læs mere