Erhvervslivet

Samarbejde
Vi vil styrke samarbejdet med virksomhederne for at sikre muligheder for flere flexjob, lærer- og praktikpladser for uddannelsessøgende samt virksomhedspraktik. Vi vil arbejde for, at der tilbydes mentorordninger for virksomhederne med henblik på at understøtte og fastholde de unge i deres uddannelser.

Branding
Vi vil udvide og forbedre samarbejdet i Business Lolland-Falster, herunder indsatsen med at hjælpe nye virksomheder med at etablere sig og sikre dem kvalificeret arbejdskraft, egnede arealer/lokaler og hjælp til byggesagsbehandling.

Vi vil proaktivt informere og reklamere for vores unikt placerede erhvervsarealer i nærhed af motorveje, med en forbindelse til de nye store infrastrukturprojekter i vores nærområde.

Vi vil fremhæve de virksomheder, der præsterer godt i vores kommune, som eksempler på, at der er stort potentiale i vores område og samtidig fremhæve dem, der tager et stort socialt ansvar.

Kommunen som arbejdsplads – Arbejdsmiljø
Vi vil arbejde målrettet på at sikre, at arbejdsmiljøet og trygheden for de ansatte i kommunen kortlægges og vægtes, så kommunen fremstår som en attraktiv arbejdsplads. Det skal sikres gennem en sund ledelses- og arbejdskultur med transparens, hvor tillid, trivsel og arbejdsmiljø er i højsædet, og samtidig sikre, at der sker en løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling for de ansatte.

Arbejds- og sociale klausuler
Der skal indføres arbejdsgange, der sikrer, at kommunens arbejds- og sociale klausuler overholdes, og at de virksomheder, der ikke overholder aftalerne, sanktioneres. Kommunen skal løbende sikre, at klausulerne overholdes.

Samtidig skal det sikres, at alle ansatte, der arbejder med udbud og indkøb, er bekendt med reglerne.

Udbud og konkurrenceudsættelse
Vi vil arbejde for, at de bløde områder ikke skal konkurrenceudsættes.

Læs mere