Dagtilbud
Dagtilbud

Vi skal øge andelen af uddannet personale i vores dagtilbud

Vi skal have et mangfoldigt udbud af dagtilbud, herunder private tilbud og en geografisk spredt dagpleje. Vi vil fastholde vores dagtilbud i landdistrikterne.

Vi skal øge andelen af uddannet personale i vores dagtilbud både pædagoger og pædagogiske assistenter.

Læs mere

Det bedste personale til vores børn
Vi skal øge andelen af uddannet personale i vores dagtilbud, med en blanding af pædagoger og pædagogiske assistenter. Vi skal give vores medarbejdere rum og mulighed til at bruge deres faglighed i deres pædagogiske arbejde.

Vi skal i samarbejde med medarbejderne finde løsninger til hvordan vi får nedbragt sygefraværet. Lavere sygefravær giver en bedre normering.

Bestyrelsernes rolle skal styrkes
Forældrebestyrelserne skal have mere indflydelse. De skal have reel indflydelse på prioriteringen af dagtilbuddets økonomi, og de skal i langt højere grad end i dag være lederens sparringspartner.

Vi mener, at en bestyrelse i dagtilbud er lige så vigtig som bestyrelsen på en skole, og de skal derfor i det omfang, det er muligt, have de samme beføjelser.

Dagplejen
Dagplejen er allerede velfungerende. Vi ønsker, at dagplejerne er mere geografisk spredt end i dag, dog med tanke på, at legestue og gæstedagpleje skal være inden for tilgængelig afstand. Det er vigtigt, at børnene får godt kendskab til flere dagplejere, sådan at gæstedagpleje ved ferie og sygdom også er et trygt sted.

Dagplejere med lidt ældre børn skal have mulighed for mere samarbejde med den lokale børnehave, f. eks. nogle besøg på en stue for at sikre en god overgang fra dagpleje til børnehave.

Som dagplejer er man ofte alene i hverdagen. Derfor skal der fortsat sikres et godt netværk af kolleger til sparring og kollegasnak, ligesom løbende kompetenceudvikling er vigtigt.