Bosætning

Der skal være sammenhæng mellem land og by

Det gode by-og landsbyliv

Bykerner, Landdistrikter og borgerinddragelse
Vi går til valg på en OS-fortælling der har fokus på SAMMENHÆNG og ikke på dem og os, by/land, ung/gammel, når vi taler om vores landdistrikter og bosætning.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi definerer, at for os handler bosætning ikke ensidigt om at få flere til at flytte hertil, men i langt højere grad om at fastholde dem, som allerede bor i kommunen.

Dette kunne blandt andet gøres ved, at Foreningernes Dag og andre lignende kommunale arrangementer gøres mere lokale.

Vi har derfor valgt at lade os inspirere af den tilgang, man har valgt at gøre brug af i Sønderborg Kommune.

Modellen underbygger vores vision for, at vores landsbyer bliver endnu mere levende og eftertragtede bomiljøer med en klar lokalforankring.

Livskvaliteten i vores landdistrikter skal være høj og sammenholdet skal styrkes med aktiviteter og fysiske mødesteder.

Vi bør arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.

Ved at etablere og økonomisk understøtte lokale landsbylaug og de allerede eksisterende landsby-fraktioner lader vi de borgere, som bor i de enkelte områder, være eksperter i eget område.

Vi kan herigennem være medvirkende til at fastholde en dynamisk udvikling af kulturen i landdistrikterne på småskala-niveau på borgernes betingelser.

I kommunen har vi rigtig dygtige medarbejdere, der sagtens ville kunne varetage at facilitere sådanne grupper i mødet med diverse forvaltninger.

Det store vidensarbejde det nuværende Landdistrikt- og Turismeudvalg har indsamlet gennem de sidste tre år understøtter også, at en sådan udvikling vil være den rette vej at gå.

Læs mere

Lokale fødevarer
For at understøtte og promovere vores lokale fødevarer foreslår vi, at man i arbejdet med at åbne Nykøbing F havn op gør plads til at etablere markedshaller, hvorfra lokale fødevareproducenter og kunsthåndværkere kan sælge deres fødevarer, brugskunst. Et cafe-område med en åben scene kunne også være med til at skabe opmærksomhed om vores lokale bands og orkestre.

Cykelturisme
Er i fremgang og vi mener derfor, at cykelgarager med mulighed for at få luft til cyklen og måske også foretage mindre reparationer opstillet ved Færgen Ida og i vores købstæder vil være en god og fornuftig investering.

Ligesom cykelstativer ved alle kommunale turistmål også vil være med til at fremme cykelturisternes oplevelse af kommunen.

Turismen

  • Åbne sportshaller til egne borgere og turister i sommerferien.
  • Genoprette en vedkommende kommunal opmærksomhed på den ”lille turisme” i hele kommunen.
  • Web kameras ved vores større turistattraktioner (Østrigsk inspiration)
  • Udbygge vores samarbejde med Lolland Kommune i arbejdet med Destination selskabet Visit Lolland/Falster i BLF regi.

Øget tilgængelighed
Øget tilgængelighed ved vores kommunale natur– og turistområder til gavn vores handicappede borgere og turister. Dette kan ske ved at oprette handicapvenlige ruter ved vores kommunale naturområder. (Bøtøskoven, Marinestationen i Gedser, anlægget i Stubbekøbing og lignende steder).

Professionel kultur er også bosætning
For at professionelle kulturtilbud er tilstede, kræver det at Guldborgsund Kommune også er tiltrækkende for kulturens skabere og udøvere.

Vi bør derfor indtænke de professionelle kunstnere i langt flere kommunale opgaver. Huskunstnerordningerne er kommunen tilgået, men hvorfor ikke ansætte en kommunekomponist, der kan skabe værker sammen med børn i skoler og daginstitutioner eller en billedkunstner, der kan inspirere i arbejdet på at gøre både Nykøbing og de mindre byer interessante og skabe en nytænkende sammenhæng.