Udsatte børn og unge
Velfærd

Tilliden skal genoprettes

Borgeren i centrum
Indsatserne skal iværksættes i et tættere samarbejde med den enkelte familie.

Der skal nedbrydes siloer på tværs af forvaltningerne, så vi i langt højere grad søger den optimale løsning på tværs af faglighed. Der skal være et tættere samarbejde mellem sagsbehandlerne og skoler og dagtilbud.

Den tidlige indsats
For at sikre, at der bliver handlet hurtigt, skal der sættes tidligt ind i familierne. En familie, der henvender sig med en udfordring, må ikke gå ud af døren igen, før der er aftalt mindst en handling for dem.

Det kræver, at vi styrker vores medarbejderes arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i centrum og med et særligt fokus på bedre arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække de bedste sagsbehandlere. De skal have tid til den enkelte familie og må derfor nødvendigvis have færre sager.

Ventetiderne til psykologhjælp skal nedbringes.

Børn med handicap
Vi skal have et mere smidigt system til forældre til børn med handicap. Bevillinger, man ved, kommer igen pga. barnets naturlige udvikling, skal stort set ske automatisk gennem hele livet, uden at forældrene skal igennem et bureaukratisk system.

Vi skal være bedre til at vejlede forældrene hen til de rigtige kommunale kasser. En forælder må aldrig få et afslag uden en vejledning i, hvad der så er af muligheder.

Mål: en stærk fælles vision for området. Tilliden skal genoprettes.

Læs mere