Sundhed

Lighed i sundhed

På sundhedsområdet skal vi tilbyde vores borgere tilrettede og helhedsorienterede tilbud og indsatser. Vi skal løse sundhedsopgaven i tæt dialog med borgeren.

Vi skal gøre det sunde valg til det nemme valg. Vi skal kunne møde borgeren der, hvor borgeren er og sikre, at der i hele kommunen kan løses sundhedsopgaver.

Vi skal arbejde for en sundere og ændret adfærd, så færre ryger og drikker alkohol og flere spiser sundt og er mere aktive (KRAM faktorerne).

Vi skal arbejde for, at borgerne i Guldborgsund også opnår en længere levetid.

Læs mere

Sygeplejen
Vi vil arbejde for mere patienttid og mindre kontorarbejde.

Vi vil arbejde for mere struktur, sammenhæng og ensartethed hos den enkelte patient, uanset om det er på sygehuset eller i hjemmesygeplejen ude i patientens eget hjem.

Vi vil arbejde for, at patienterne skal møde så få forskellige hjemmesygeplejersker i løbet af en uge for at undgå, at patienterne bliver forvirrede og utrygge.

For at undgå misforståelser i patientforløbet vil vi arbejde for, at patienter modtager en korrekt kommunikation omkring den ønskede hjælp/behandling undervejs i patientforløbet.

Vi vil arbejde for at skabe attraktive stillinger ved, at medarbejderne tilbydes relevante efteruddannelser/kurser inden for nyeste teknologi og viden på udvalgte områder.

Lighed i sundhed
Vi vil arbejde for, at forebyggelse af kronisk sygdom og tidlig død, idet hver tredje af os i dag lever med en eller flere kroniske sygdomme. Blandt ældre har op mod halvdelen kronisk sygdom, og hver fjerde lider af mere end én kronisk sygdom.

Der er stor social ulighed i sygdom. Borgere med kort uddannelse, som på Lolland-Falster, dør cirka seks år tidligere end dem med lang uddannelse. Vi vil arbejde for at styrke forebyggelsesindsatsen ved at etablere sunde rammer for borgernes liv, arbejde sundhedsfremmende i samarbejde med borgerne, og implementere forebyggelsestilbud til borgere med særlige behov.

Forebyggelse
Vi vil arbejde for at fremme befolkningens sundhed samt forebygge og behandle sygdom, lidelser og funktionsbegrænsninger for den enkelte. Vi vil arbejde for at sikre let og lige adgang til sundhedstilbuddene, behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information og kort ventetid til behandling.

Sundhedsplejen
Vi vil arbejde for, at alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Barndommen er afgørende for, hvordan vi lykkes i livet. Dette gælder fra det første besøg af sundhedsplejen og gennem årene i dagtilbud og folkeskole.

Det kræver en tidlig og forebyggende indsats, og vi vil gerne investere i fremtidens generationer ved at fremme alle børns sundhed, udvikling og læring.

Tandplejen
Vi vil arbejde for, at tandplejen har som mål at fremme oral sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæber for borgere i den kommunale tandpleje. Dette opnås blandt andet ved, at den kommunale tandpleje søger at fremme god hjemmetandpleje, blandt andet gennem informationsindsatser og sundhedspædagogiske indsatser.